{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1400/08/4

آزمون مجازی فصل 6 ریاضی (2) یازدهم | درس 3: پیوستگی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) فروردین
شامل مباحث: درس 3: پیوستگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی فصل 6 ریاضی (2) یازدهم | درس 3: پیوستگی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 آبان 1400