1398/1/16

تست آمادگی کنکور سراسری فصل 3 (درس 6 و 7) فارسی دوازدهم | ادبیات غنایی (نمونه اول)

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 3: ادبیات غنایی
درس 6: نی‌نامه
درس 7: در حقیقت عشق
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل