1395/10/7

آزمون تستی فصل 7 علوم تجربی نهم | آثاری از گذشتۀ زمین

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 7: آثاری از گذشته زمین
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 کدامیک از ویژگی‌های سنگ‌های رسوبی کمک بیشتری به زمین شناسان برای پی بردن به تاریخچه‌ی زمین می‌کند؟