1395/10/7

آزمون تستی فصل 7 علوم تجربی نهم | آثاری از گذشتۀ زمین

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: فصل 7: آثاری از گذشته زمین
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

احتمال وجود ذخایر سوخت‌های فسیلی به چه روشی بررسی می‌شود؟