{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ (3) 1401/02/10

آزمون تستی درس 7 تا 9 تاریخ دوازدهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی تاریخ (3) اسفند
شامل مباحث:
درس 7: ایران در دورۀ حكومت رضاشاه
درس 8: جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن
درس 9: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی درس 7 تا 9 تاریخ دوازدهم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 10 اردیبهشت 1401
  

هدف رضا شاه از اسکان اجباری عشایر چه بود؟