1397/5/22

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک | فصل پنجم: درس 5- پیوستگی

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 5: حد و پیوستگی
درس 5: پیوستگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مورد تابع $f$ با نمودار روبه‌رو، چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

الف) تابع $f(x)$ در بازه‌ی $\left[ -5,-1 \right]$ پیوسته است.

ب) تابع $f(x)$ در دو نقطه حد دارد، اما ناپیوسته است.

پ) در تابع $f(x)$، مقدار $f(3)$ وجود ندارد.

ت) تابع $f(x)$ در بازه‌ی $(3,7)$ پیوسته است.