1395/9/10

آزمون تستی فصل 3 فیزیک دهم | پایستگی انرژی مکانیکی، کار و انرژی درونی، توان

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 3: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر جسمی به جرم 2kg با شتاب ثابت$5m/s^2$ از سطح زمین در راستای قائم به اندازۀ 20 متر بالا برده شود، کار نیروی جاذبۀ زمین در این جا به جایی بر حسب ژول کدام است؟($g=10m/s^2$)

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد