1396/9/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 1 تا 6

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: جهان فرهنگی
درس 2: فرهنگ جهانی
درس 3: نمونه‌های فرهنگ جهانی 1
درس 4: نمونه‌های فرهنگ جهانی 2
درس 5: باور‌ها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب
درس 6: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه‌داران را به وجود آورد؛ بدین ترتیب، اقتصاد ............. به اقتصاد ................ متحول شد.

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد