1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار اول: قلب (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 شهریور 97
  

چند مورد زیر درست است؟

الف) خون غنی از ${{O}_{2}}$ و مواد مغذی، در ضمن عبور از قلب می توادند، نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند.

ب) دو سرخرگ اکلیلی راست و چپ از ابتدای سرخرگ آئورت و از پایین دریچه ی سینی خارج می شوند.

ج) اولین انشعابات سرخرگ آئورت، سرخرگ هایی هستند که خون غنی از ${{O}_{2}}$ را به سر می برند.

د) مقدار خونی که در دقیقه از دو شش خارج می شود برابر مقدار خونی است که از بطن چپ خارج می شود.