1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 3: دستگاه حرکتی (گفتار 2- ماهیچه و حرکت)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: دستگاه حرکتی
گفتار 2: ماهیچه و حرکت
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

چند مورد به کنار هم ماندن استخوان ران و درشت نی کمک می‌کند؟

الف) غضروف مفصلی
ب) کپسول مفصلی
ج) رباط
د) زردپی
ه) ماهیچهٔ سه سر