{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/09/19

آزمون تستی فصل 3 ریاضی پایه پنجم ابتدائی

دبستان پنجم ریاضی آذر
شامل مباحث: فصل 3: نسبت، تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 19 آذر 1399
  

 بیست و پنج درصد عددی 500 است. آن عدد کدام است؟