1395/7/24

آزمون تستی درس 2 علوم تجربی چهارم دبستان | مخلوط ها در زندگی

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 2: مخلوط‌ها در زندگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای جداسازی مخلوطی از آب، شکر، شن و براده آهن به ترتیب از چه روشهایی استفاده کنیم تا همه‌ی مواد از هم جدا شوند؟