{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/4

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 5 (درس 3: اندازه‌ی سطح)

دبستان سوم ریاضی بهمن
شامل مباحث: درس 3: اندازه‌ی سطح
  تعداد سوالات: 5
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 5 (درس 3: اندازه‌ی سطح)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 مرداد 1401
  

اگر واحد شمارش سطح، مثلث قرمز رنگ باشد، سطح رنگی چند واحد است؟