{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/04/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 4-2- تعیین آنتالپی واکنش‌های شیمیایی

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث: قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 تیر 1397
  

در مورد واكنش تبديل گاز اكسيژن به اوزون، چند مورد از عبارت‌های زير درست است؟

الف) مجموع ضرايب استوكيومتری در اين واكنش برابر با 3 است.

ب) يک واكنش برگشت‌پذير بوده كه در جهت رفت با كاهش مول‌های گازی همراه است.

پ) گاز اوزون آنتالپی بيشتری نسبت به گاز اكسيژن دارد.

ت) ميزان گرمای موردنياز برای توليد يک مول گاز اوزون از گاز اكسيژن، بيشتر از آنتالپی اين واكنش است.

تعداد تست: 1042
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان