1397/8/22

تست کنکور سراسری جغرافیا (3) دوازدهم انسانی | درس 4: مدیریت حمل و نقل

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: جغرافیای حمل و نقل
درس 4: مدیریت حمل و نقل
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/22
  

کدام گزینه اهمیت مدیریت حمل و نقل درون شهری در چند دهه اخیر را بیان می‌کند؟