1397/8/22

تست کنکور سراسری جغرافیا (3) دوازدهم انسانی | درس 4: مدیریت حمل و نقل

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی بهمن
شامل مباحث:
فصل 2: جغرافیای حمل و نقل
درس 4: مدیریت حمل و نقل
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 آبان 97