1398/12/23

آزمون فصل 9 و 10 علوم تجربی نهم مدرسه شهید رجایی دهگلان و پژوهش طهماسبقلی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 9: ماشین‌ها
فصل 10: نگاهی به فضا
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/23
  

در شكل زير، يک جسم مكعبی شكل روی سطح افقی يک ميز قرار دارد و به وسيله‌ی نخی كه از روی يک قرقره می‌گذرد، به يك وزنه‌ آويزان شده متصل است. وقتی اين مجموعه از سكون رها می‌شود. شتاب حركت جسم مكعبی شكل روی سطح ميز به كدام گزينه بستگی ندارد؟