{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (2) 1398/12/21

آزمون درس 3 زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان حدیث (کلمات جدید و ریدینگ)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زبان انگلیسی (2) اردیبهشت
شامل مباحث: درس 3: Art and Culture
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 12 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون درس 3 زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان حدیث (کلمات جدید و ریدینگ)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 21 اسفند 1398
  

We need to hire people with useful language ............