1399/8/14

آزمون مجازی دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار دوازدهم | پودمان 1: دسته بندی و انتخاب شبکه

دانش فنی تخصصی دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) آبان
شامل مباحث: پودمان 1: دسته بندی و انتخاب شبکه
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 آبان 99
  

شبکه‌ای متشکل از 2 کامپیوتر و یک مودم کدام است؟