{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/16

آزمون تستی پایانی فصل ششم ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 6: جمع و تفریق

دبستان سوم ریاضی بهمن
شامل مباحث: فصل 6: جمع و تفریق
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی پایانی فصل ششم ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 6: جمع و تفریق
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 16 مرداد 1401
  

مجموع دو عدد 9 و اختلاف آنها 3 است، عدد بزرگتر کدام است؟