{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1396/05/30

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | زاویه و نیمساز

دبستان پنجم ریاضی بهمن
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | زاویه و نیمساز
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 مرداد 1396
  

مجموع نیمسازهای زاویه های غیر راست در مثلث قائم الزاویه چند درجه است؟