1395/6/31

آزمون تستی عربی نهم | درس دوم: اَلْعُبورُ الْامِنُ

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: اَلْعُبورُ الْآمِنُ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/6/31
  

توضیح زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟

«قواعَدُ السیر و المرورِ المُنَظَم فی الشوارع»