1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 5-2 نیروی گرانشی

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث: 2-5 نیروی گرانشی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 فروردین 98
  

در حرکت ماهواره به دور زمین، برایند نیروهای وارد بر ماهواره ........ است و ماهواره‌ای که در ارتفاع بیش‌تری نسبت به سطح زمین قرار دارد، سرعت خطی‌اش ....... است.