{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1398/08/17

آزمون چهارگزینه ای فارسی و املای سوم دبستان | فصل 6: ایران من

دبستان سوم فارسی اسفند
شامل مباحث:
فصل 6: ایران من
درس 12: ایران عزیز
درس 13: درس آزاد
درس 14: ایران آباد
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه ای فارسی و املای سوم دبستان | فصل 6: ایران من
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
بروزرسانی شده در 17 آبان 1398
  

منظور از قسمت‌های مشخص شده در شعر زیر به ترتیب چیست؟

«آه ایران عزیز! / داده‌ای در آغوش خود این مردم خوب / مردم خوب و صبور / عاشق میهن خود / عاشق کشور ایران عزیز»