1395/10/12

آزمون آنلاین درس 10 مطالعات اجتماعی نهم | اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به سبب كم توجهی پادشاهان در دوره صفوی كدام رشته رونق چندانی نداشت؟