1395/10/12

آزمون آنلاین درس 10 مطالعات اجتماعی نهم | اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در دوره صفوی حدود 10 تا 15 درصد ایرانیان را چه گروهی به خود اختصاص می‌دادند؟