1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 4-1 سقوط آزاد

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث: 1-4 سقوط آزاد
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 فروردین 98
  

گلوله‌ای را از سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌کنیم. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد و گلوله در دو لحظه‌ی ${{t}_{1}}=3s$ و ${{t}_{2}}=5s$ از یک نقطه بگذرد، سرعت اولیه‌ی گلوله چند متر بر ثانیه است؟ $(g=10\frac{m}{{{s}^{2}}})$