1397/9/3

آزمون تستی جمع بندی فصل 1 حسابان (2) دوازدهم | فصل 1: تابع (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

ثبت شده در 3 آذر 97
  

مساحت محصور بین محورهای مختصات و خط واصل بین نقاط تلاقی منحنی به معادله $y={{(x+1)}^{3}}$ با آن‌ها کدام است؟