1396/7/25

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 2- معادلات درجۀ دوم)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: جبر و معادله
درس 2: معادلات درجه دوم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل