1396/7/25

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 2- معادلات درجۀ دوم)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: جبر و معادله
درس 2: معادلات درجه دوم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 25 مهر 96
  

اگر نمودار سهمی $f(x)=ax^2+bx+c$ به صورت روبه‌رو باشد، معادلۀ $f(x)=0$ کدام ویژگی زیر را داراست؟