1397/8/23

آزمون آنلاین جغرافی یازدهم انسانی | فصل 1: ناحیه چیست ؟

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: ناحیه چیست
درس 1: معنا و مفهوم ناحیه
درس 2: انسان و ناحیه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 آبان 97
  

چرا جغرافی دان دست به ناحیه بندی می زند؟