1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | نوسان دوره ای و حرکت هماهنگ ساده

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
3-1 نوسان دوره‌ای
3-2 حرکت هماهنگ ساده
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معادلهٔ حرکت هماهنگ ساده‌ای در $SI$ به‌صورت $y=0/01\cos (20\pi t)$ است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه پس از $t=0$، برای اولین بار اندازهٔ شتاب نوسانگر به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟