1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | نوسان دوره ای و حرکت هماهنگ ساده

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
3-1 نوسان دوره‌ای
3-2 حرکت هماهنگ ساده
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مطابق شکل، پسر بچه‌ای گلوله‌ای را به انتهای نخ بسته و آن را در صفحهٔ قائم در هر دقیقه 30 دور می‌چرخاند. حرکت این گلوله ........... بوده و فرکانس آن در $SI$ ........... می‌باشد.