1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: ساختار و عملکرد لوله گوارش (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد درباره معده در انسان، صحیح نیست؟

الف- ماده مخاطی از دو محل مختلف، از داخلی‌ترین لایۀ معده ترشح می‌شود.

ب- هر سلولی که ماده مخاطی ترشح می‌کند، می‌تواند بیکربنات نیز ترشح کند.

ج- از یاخته‌های اصلی غده، آنزیم‌هایی ترشح می‌شود که فقط بر پروتئین ها تاثیر دارند.

د- یاخته‌ای که ماده فعال کنندۀ برخی از آنزیم‌ها را ترشح می‌کند، ماده‌ای تولید می‌کند که در جلوگیری از کم خونی مؤثر است.