1397/7/29

سوالات تستی فلسفه (۱) پایه یازدهم رشته‌های انسانی و معارف | درس ۱: چیستی فلسفه

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: چیستی فلسفه
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر مجهولی با استفاده از قیاس منطقی معلوم شود، ............