1396/7/10

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 2: درس سوم- تشابه مثلث‌ها

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس سوم: تشابه مثلث ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مثلث ABC از نقطۀ برخورد میانه ها، دو خط، موازی دو ضلع AB و AC رسم کرده تا ضلع BC را در D و E قطع کند. اگر BC = 24 باشد، اندازۀ DE کدام است؟