1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 6 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: سامانه بافتی (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 2: سامانۀ بافتی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل