1398/12/13

آزمون آنلاین درس 17 مطالعات نهم مدرسه دهخدا | فرهنگ

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 17: فرهنگ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/13
  

كدام مورد نادرست است؟