1397/7/1

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 9: غرش شیران

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ادبیات پایداری
درس 5: بیداد ظالمان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل