1397/9/26

آزمون آمادگی مرحله اول پیشرفت تحصیلی فارسی هشتم | درس 1 تا 6

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: پیش از اینها
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
فصل 2: شکفتن
درس 3: ارمغان ایران
درس 4: سَفَر شکفتن
درس 6: راهِ نیک‌بختی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه از نظر نگارشی درست است و نیاز به ویرایش ندارد؟

تشخیص آهنربا از آهن
توسط سیدطاها موسوی در 15 خرداد
آیا نمک خوراکی و آب مقطر خالص هستند؟
توسط فرشید امیری گودرزی در 15 خرداد
با گرم كردن ٤٩٩ گرم از نمک CuSO₄.5H₂O تا زمانی که…
توسط تختمو بده بخوابم بعدشم من ميدم در 15 خرداد