1396/5/30

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 5: عددهای اعشاری

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طول سیمی 21/15 متر است. می‌خواهیم آن را به 10 قطعه که طول هر کدام 2/07 متر است تقسیم کنیم. چه قدر از طول آن باقی می‌ماند؟