{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1401/06/1

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 3: منابع آب و خاک

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی دی
شامل مباحث: فصل 3: منابع آب و خاک
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 3: منابع آب و خاک
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 1 شهریور 1401
  

@@به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:@@

آب در رودخانه‌ای با سطح مقطع 200 متر مربع، و با سرعت متوسط 4 متر بر ثانیه در جریان است.

الف)  آبدهی (دبی) این رودخانه را محاسبه کنید. (نوشتن فرمول الزامی است)
ب) اگر این رودخانه به تالابی منتهی شود، در طی یک ماه، چند متر مکعب آب وارد تالاب می‌شود.