{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1401/12/8

آزمون شماره 5 نوبت دوم حسابان سال دوازدهم رشته علوم ریاضی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) اسفند
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
فصل 2: مثلثات
فصل 3: حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت
فصل 4: مشتق
فصل 5: کاربردهای مشتق
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون شماره 5 نوبت دوم حسابان سال دوازدهم رشته علوم ریاضی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 8 اسفند 1401
  

اگر $\sin {{6}^{{}^\circ }}=k$ باشد، حاصل $\tan {{3}^{{}^\circ }}+\cot {{3}^{{}^\circ }}$ کدام است؟