{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/04/20

نمونه سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل 2: در پی غذای سالم

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 2: در پی غذای سالم
قسمت 1: مفاهیم اولیه ترموشیمی
قسمت 2: جاری شدن انرژی گرمایی و گرماشیمی
قسمت 3: آنتالپی‌، آنتالپی پیوند، گرو‌ه‌های عاملی اکسیژن‌دار و آنتالپی سوختن
قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس
قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی
قسمت 6: غذا، پسماند و ردپای آن
  تعداد سوالات: 60
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 تیر 1397
  

عبارت كدام گزينه نادرست است؟ 

تعداد تست: 1027
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان