1397/9/13

تست کنکور جامعه شناسی (3) رشته انسانی | درس 9: پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 9: پیشینۀ علوم اجتماعی در جهان اسلام
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/13
  

در رابطه با علم نافع کدام گزاره درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف: علومی که درباره‌ی چگونگی استفاده از علوم ابزاری و اهداف، ارزش‌ها و آرمان‌های انسان صحبت می‌کنند.

ب: از نافع‌ترین علوم، علم به نفس و علم به توحید و معاد است.

پ: علم مقدمه‌ی عمل است و این مفهوم نافع بودن علم است.