1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | تناسب و درصد (کسر، نسبت و تناسب)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در یک گردش علمی، هر 12 دانش آموز را یک معلم همراهی می کند.اگر 108 دانش آموز به این گردش علمی رفته باشند، چند معلم همراه آن ها بوده است؟