1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | تناسب و درصد (کسر، نسبت و تناسب)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مبلغ 58000 تومان را بین سه نفر به نسبت‌های $ \frac{3}{8} , \frac{1}{3} , \frac{1}{2}  $ تقسیم کرده‌ایم. کوچک‌ترین سهم، چقدر است؟