1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | تناسب و درصد (کسر، نسبت و تناسب)

ریاضی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 25 اسفند 95
  

کدام گزینه همواره درست است؟