1395/12/25

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | تناسب و درصد (کسر، نسبت و تناسب)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

زاویه‌های مثلثی با اعداد 3، 7 و 10 متناسب هستند. در این مثلث ............ .