1397/5/16

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک | فصل پنجم: درس 1- مفهوم حد و فرآیندهای حدی

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: مفهوم حد و فرآیندهای حدی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بازهٔ $(3x-1,2x+7)$ یک همسایگی 5 است. مجموعهٔ مقادیر $x$ کدام است؟