{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/08/17

آزمون مجازی علوم تجربی پایه چهارم | درس 1 تا 3

دبستان چهارم علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: مخلوط‌ها در زندگی
درس 3: انرژی، نیاز هر روز ما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی علوم تجربی پایه چهارم | درس 1 تا 3
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 17 آبان 1399
  

کدام یک از گزینه های زیر مخلوط جامد در جامد نیست؟