1397/8/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل اول حسابان (2) دوازدهم | درس 1: تبدیل نمودار توابع (سری C)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 25 آبان 97
  

نمودار تابع $y={{(x-2)}^{2}}+1$ کدام است؟