1398/9/22

آزمون آنلاین تستی عربی دهم رشته انسانی | درس سوم: مَطَرُ السَّمَکِ

عربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 3: مَطَرُ السَّمَكِ
  تعداد سوالات: 42
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/9/22
  

«حيرت الغيوم السوداء و الرياح الشديدة الناس في سماء القرية ليلة أمس!»