{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری گروه آزمایشی ریاضی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی فیزیک

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی فیزیک مهر
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 55 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی ریاضی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی فیزیک
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 28 آبان 1400
  

کدام شکل هندسی در ساخت این مربع بزرگ استفاده شده است؟