1397/9/3

آزمون تستی جمع بندی فصل 2 حسابان (2) دوازدهم | فصل 2: مثلثات (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 2: مثلثات
درس 1: تناوب و تانژانت
درس 2: معادلات مثلثاتی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 آذر 97
  

نمودار تابع $f(x)=-\frac{1}{2}\tan 2x$ در بازه‌ی $\left[ -\frac{\pi }{2},\pi  \right]$ به کدام صورت است؟