1397/4/23

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: منابع آب و خاک

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث: فصل 3: منابع آب و خاک
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 تیر 97
  

هرگاه طول، عرض و عمق يک رود به‌ترتيب $b$، $a$ و $c$ متر و سرعت رود $d$ متر بر ثانيه باشد، آبدهی رود كدام است؟