1398/2/22

آزمون تستی آمادگی امتحان پایانی آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم _ سری 1

آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: کلیات
فصل 2: آزمایش‌های مربی
فصل 3: آزمایش‌های دستورالعملی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل