1397/9/30

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی عربی (3) دوازدهم انسانی |‌ درس 1

عربی (3) انسانی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: مِنَ الْأَشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْإمامِ عَليٍّ (ع)
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عیّن غیرَالصّحیح فی المفرد للجُموعِ التّالیةِ: